שירים

מאת טשרניחובסקי שאול

מגינו של אכילס (מתוך: ספר השנה ליהודי אמריקה)