שירים

מאת ליסיצקי אפרים א.

מזמורי בודהאים (מתוך: ספר השנה ליהודי אמריקה)