שירים

מאת פוגל דוד

איש לעברו (מתוך: מפלט)
אמרי לי, עלמה (מתוך: מפלט)
בין געגועי הלילה (מתוך: מפלט)
ילדותנו מסכה בלבב (מתוך: מפלט)
על חורת יצועי (מתוך: מפלט)