שירים

מאת ורמן רוברט

מזר (מתוך: זהות)
עלמה (מתוך: זהות)
שירים של אחרים, שלי (מתוך: זהות)