שירים

מאת שובל שלמה

מהעבר השני של קו פרשת השמים (מתוך: זהות)