שירים

מאת ריבי

...וכל כך שקעתי ביאושי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אבי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אביב היה בחוץ (מתוך: ממך - אליך אברח)
אז פתחתי לראשונה (מתוך: ממך - אליך אברח)
אחר נגע בי איש מוזר (מתוך: ממך - אליך אברח)
איזה לילה כבד (מתוך: ממך - אליך אברח)
אין צעקה (מתוך: ממך - אליך אברח)
אל תראי בתי (מתוך: ממך - אליך אברח)
אמרת שיש בחירה חופשית (מתוך: ממך - אליך אברח)
אני חי וקים (מתוך: ממך - אליך אברח)
אני יודעת רק לצעוק (מתוך: ממך - אליך אברח)
אני מוכית בשוט הבדידות (מתוך: ממך - אליך אברח)
אנכי ה' אלקיך (מתוך: ממך - אליך אברח)
ארור יהיה יום בו נולדתי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ארמון פנינים בניתי (מתוך: ממך - אליך אברח)
בהיותך בגיא צלמוות (מתוך: ממך - אליך אברח)
בחלומך את יפה (מתוך: ממך - אליך אברח)
ביום ההוא לא היה לי איש (מתוך: ממך - אליך אברח)
בכי אלי בתי (מתוך: ממך - אליך אברח)
בת שלי (מתוך: ממך - אליך אברח)
דמיונך הוא התהו (מתוך: ממך - אליך אברח)
היה היה גמד עצוב (מתוך: ממך - אליך אברח)
היה ערב (מתוך: ממך - אליך אברח)
היית ילדה בת תשע (מתוך: ממך - אליך אברח)
היכן מונח סוד חדוות חיי? (מתוך: ממך - אליך אברח)
הכניסי אותי לעולמך ילדתי (מתוך: ממך - אליך אברח)
הם רואים אותי (מתוך: ממך - אליך אברח)
המות (מתוך: ממך - אליך אברח)
הן תתן בידי (מתוך: ממך - אליך אברח)
ואולי לא אתה עונה לי (מתוך: ממך - אליך אברח)
וביום השבת (מתוך: ממך - אליך אברח)
ויש אלהים (מתוך: ממך - אליך אברח)
וכי אני נטשתי אותך? (מתוך: ממך - אליך אברח)
ומה אם דיני חתום לעד? (מתוך: ממך - אליך אברח)
ומשה הלך אחר כבשתו (מתוך: ממך - אליך אברח)
ושוב אין אני סובבת בשווקים (מתוך: ממך - אליך אברח)
ותחילה היתה בדידות איומה (מתוך: ממך - אליך אברח)
זמיר קטן (מתוך: ממך - אליך אברח)
חלום חלמתי (מתוך: ממך - אליך אברח)
יציאת מצרים… (מתוך: ממך - אליך אברח)
יש ואדם בוכה (מתוך: ממך - אליך אברח)
כה לבד (מתוך: ממך - אליך אברח)
כה מר לי (מתוך: ממך - אליך אברח)
כי אהבתיך (מתוך: ממך - אליך אברח)
כשבאת (מתוך: ממך - אליך אברח)
כשהנפת את שוטך והכיתני (מתוך: ממך - אליך אברח)
כשחצבתי את נשמתך באבן (מתוך: ממך - אליך אברח)
כשיש שקט בחוץ (מתוך: ממך - אליך אברח)
לא יכולה יותר (מתוך: ממך - אליך אברח)
לא רוצה לשוב אליך (מתוך: ממך - אליך אברח)
לא רציתי לבוא אליך בקולות ולפידים ושופר (מתוך: ממך - אליך אברח)
לו יכולתי (מתוך: ממך - אליך אברח)
לו יכולתי לגרום לך סבל (מתוך: ממך - אליך אברח)
לו ניתנה לי סירה של אש (מתוך: ממך - אליך אברח)
לנהג (מתוך: ממך - אליך אברח)
לעולם לא תדעי (מתוך: ממך - אליך אברח)
מה לך רועה בשדות זרים (מתוך: ממך - אליך אברח)
מי שענה לחנה בשילה (מתוך: ממך - אליך אברח)
מן המצר (מתוך: ממך - אליך אברח)
מעל כס מלכותי (מתוך: ממך - אליך אברח)
נפלתי על הרצפה הקרה (מתוך: ממך - אליך אברח)
סגרתי בפניך את השערים כולם (מתוך: ממך - אליך אברח)
סיפר לי משורר דרכים אחד (מתוך: ממך - אליך אברח)
על הבמה עמדו שתי נשים בשחור (מתוך: ממך - אליך אברח)
עם שיירת נודדים במדבר (מתוך: ממך - אליך אברח)
פעם ראיתי צועניה מחוללת בשדה (מתוך: ממך - אליך אברח)
ראיתי אותך יושבת עם רעיך (מתוך: ממך - אליך אברח)
רבונו של עולם (מתוך: ממך - אליך אברח)
רבונו של עולם (מתוך: ממך - אליך אברח)
רחם, אלוקים (מתוך: ממך - אליך אברח)
שמעו שמים (מתוך: ממך - אליך אברח)
תמהה נפשי (מתוך: ממך - אליך אברח)
תן ואת לבי (מתוך: ממך - אליך אברח)