שירים

מאת וינשטוק-אשכול שפרה

בין האבנים (מתוך: מבוע)
בקונכיתי (מתוך: מבוע)
חגיגה לעינים - ספרים (מתוך: מבוע)
למה (מתוך: מבוע)
מבעד הרסיסים (מתוך: מבוע)
מעשי ידי אמן (מתוך: מבוע)
פליאה (מתוך: מבוע)