שירים

מאת שלמה בן מזל-טוב

מריבה נהיתה (מתוך: מבחר השירה העברית)
מריבה נהיתה (מתוך: מבחר השירה העברית)
עורי יונתי יפתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
שובי יפת העין (מתוך: מבחר השירה העברית)