שירים

מאת לוריא יצחק (האר"י)

יום זה לישראל (מתוך: מבחר השירה העברית)
יום זה לישראל (מתוך: מבחר השירה העברית)