שירים

מאת יהודה אריה בן יצחק ממודינא

השיר יהיה לכם (מתוך: מבחר השירה העברית)
חרון אפי (מתוך: מבחר השירה העברית)
חרון אפי (מתוך: מבחר השירה העברית)
מי זה האיש האומר (מתוך: מבחר השירה העברית)
מי זה האיש האומר (מתוך: מבחר השירה העברית)
מכתמים: אני בשיר (מתוך: מבחר השירה העברית)
מכתמים: השיר יהיה לכם (מתוך: מבחר השירה העברית)
מכתמים: כי תראה שיר (מתוך: מבחר השירה העברית)
מצחק בקוביא (מתוך: מבחר השירה העברית)