שירים

מאת לוצאטו משה חיים

מזמור (מתוך: מבחר השירה העברית)
מזמור (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר ידידות (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר ידידות (מתוך: מבחר השירה העברית)