שירים

מאת לוצאטו שמואל דוד

אשה יפה וסרת טעם (מתוך: מבחר השירה העברית)
האמת נסי (מתוך: מבחר השירה העברית)
האמת נסי (מתוך: מבחר השירה העברית)
ימי אדם אשר חי (מתוך: מבחר השירה העברית)
ימי אדם אשר חי (מתוך: מבחר השירה העברית)
נוכחת מוסר לרודפי התענוגים (מתוך: מבחר השירה העברית)