שירים

מאת אברהם אבן עזרא

אגדלך
התולים (מתוך: מבחר השירה העברית)
לך אלי תשוקתי
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (אוצר השירה והמליצה) (מתוך: זהות)
על מות לבן (מתוך: מבחר השירה העברית)
פזמון (מתוך: מבחר השירה העברית)
רשויות (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחות (מתוך: מבחר השירה העברית)