שירים

מאת אייזקס שרה זמירה

האור הנעלם (מתוך: מבוע)