שירים

מאת מנחם בן סרוק

סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)