שירים

מאת אברהם הלוי אבן חסדאי

סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)