שירים

מאת ברכיה הנקדן

סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)