שירים

מאת האי גאון

מוסר השכל
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)