שירים

מאת יוסף אבן ז'ברא

סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)