שירים

מאת ישראל נגארה

אמר אני לאשר אהב (מתוך: מבחר השירה העברית)
אני גבר לא אוכל (מתוך: מבחר השירה העברית)
יגון אעתיק מלב (מתוך: מבחר השירה העברית)
יום זהב ורב פנינים (מתוך: מבחר השירה העברית)
יפת תואר יפת מראה (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)