שירים

מאת עזריה מן האדומים

ארוממך אלוהים (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)