שירים

מאת קורזקובה חוה ברכה

מריקנות היום כיצד אוכל לברוח? (מתוך: מבוע)