שירים

מאת עמנואל פראנסיס

אשאל לעפרת חן (מתוך: מבחר השירה העברית)
גם כי ביפיך (מתוך: מבחר השירה העברית)
דודים שער עפרה (מתוך: מבחר השירה העברית)
חלודה עלתה בשיר ונתקל (מתוך: מבחר השירה העברית)
לנבל שאבד כיסו (מתוך: מבחר השירה העברית)
מי שמך נוטר (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
עובר עמוד נא (מתוך: מבחר השירה העברית)