שירים

מאת פלמוני בן פלח

סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)