שירים

מאת קלונימוס בן קלונימוס

סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)