שירים

מאת שירי משוררים שונים

סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)