שירים

מאת יהודה בן יצחק אברבנאל

תלונה על הזמן (מתוך: מבחר השירה העברית)