שירים

מאת שמעיה קסון

קינה (מתוך: מבחר השירה העברית)