שירים

מאת יוסף בן יהושע הכהן

תנאי יפי האשה (מתוך: מבחר השירה העברית)