שירים

מאת משה בן יואב

אמאס אני עפרות (מתוך: מבחר השירה העברית)
בתים ערבים לאילת אהבים (מתוך: מבחר השירה העברית)