שירים

מאת יוסף בן משה ג'אנשו

יום צמאה אליך נפשי (מתוך: מבחר השירה העברית)
ימים מקדם זכרתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
יפו דודיך אחותי (מתוך: מבחר השירה העברית)