שירים

מאת ידידה-ברגהש אריאלה

אהבה בראשי תבות (מתוך: מבוע)
אל המחנה (מתוך: מבוע)
כובסת מלים (מתוך: מבוע)