שירים

מאת דוד עונקינירה

אראה שער ראשך (מתוך: מבחר השירה העברית)
על מה שער ראשך (מתוך: מבחר השירה העברית)