שירים

מאת יצחק (מנדל) בן אבי זמרה

מה טובו צביה (מתוך: מבחר השירה העברית)