שירים

מאת יעקב טרפון

מכובד איש יקר (מתוך: מבחר השירה העברית)