שירים

מאת סעדיה לונגו

אנבל את נבלי (מתוך: מבחר השירה העברית)