שירים

מאת סעדיה בן יוסף

לנר ולבשמים (מתוך: מבחר השירה העברית)