שירים

מאת זכריה (יחיא) בן סעדיה אלצאהרי

אלוהים מרחם (מתוך: מבחר השירה העברית)
כוכב ראיתיהו (מתוך: מבחר השירה העברית)