שירים

מאת אליעזר אזיכרי

בקשה על היחוד וחשך האהבה (מתוך: מבחר השירה העברית)