שירים

מאת מנחם בן יהודה ד לונזאנו

הראית ידיד (מתוך: מבחר השירה העברית)
הראית ידיד (מתוך: מבחר השירה העברית)