שירים

מאת שלום בן יוסף שבזי

אימתי תעורר (מתוך: מבחר השירה העברית)
שפל רוח אני (מתוך: מבחר השירה העברית)