שירים

מאת יעקב בן יצחק סגרי

אשה בכל אלה (מתוך: מבחר השירה העברית)
כילי אני (מתוך: מבחר השירה העברית)