שירים

מאת הראל יצחק

אתה מתחיל לאורך החוף (מתוך: מבוע)
בדרכים (מתוך: מבוע)
על מה חולם האדם הראשון (מתוך: מבוע)