שירים

מאת יעקב בן דוד פראנסיס

איך נעצוץ (מתוך: מבחר השירה העברית)
על מה תקלל (מתוך: מבחר השירה העברית)