שירים

מאת משה בן מרדכי זכות

התיצבו נגדי (מתוך: מבחר השירה העברית)
תפילת חצות (מתוך: מבחר השירה העברית)