שירים

מאת שמשון כהן מודון

על המשוררים הבוערים (מתוך: מבחר השירה העברית)
על זלות הזוללים (מתוך: מבחר השירה העברית)