שירים

מאת נפתלי הירץ ויזל

השיר הראשון מ"שירי תפארת" (מתוך: מבחר השירה העברית)