שירים

מאת אברהם יצחק קאשטילו

מיום דעתי אותך (מתוך: מבחר השירה העברית)