שירים

מאת אפרים לוצאטו

החוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם (מתוך: מבחר השירה העברית)
השיר הזה לשונו חרב חדה והרופאים משחק לו (מתוך: מבחר השירה העברית)
למען ציון לא אחשה (מתוך: מבחר השירה העברית)
עזה כמות אהבה (מתוך: מבחר השירה העברית)
על הרופא הנופל שוד ברשת האהבה (מתוך: מבחר השירה העברית)