שירים

מאת אליעזר חפץ

נפשי שכית פז (מתוך: מבחר השירה העברית)